1 . Chấp nhận điều khoản sử dụng

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và các điều kiện dưới đây khi truy cập và cung cấp các thông tin cá nhân cho dungkevin.com, các điều khoản này được gọi chung là” Điều khoản sử dụng”

Khi bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ của dungkevin.com thì các bạn phải đồng ý các điều khoản dưới đây

Hoặc bạn không có đủ hành vi dân sự đối với các quyết định của mình thì xin vui lòng không truy cập vào dungkevin.com

2. Quyền truy cập dungkevin.com

Chúng tôi có quyền bảo lưu, chấm dứt truy cập hay thay đổi các dịch vụ và thông tin trên dungkevin.com mà không cần báo trước

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký là thành viên

Bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho dungkevin.com là đảm bảo đầy đủ và chính xác ,các thông tin này sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của dungkevin.com

Bạn không được quyền cung cấp các thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của dungkevin.com, cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác

Nếu bạn vi phạm chúng tôi có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào dungkevin.com

Nếu nghi ngờ ai đó sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập trái phép xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên dungkevin.com cho phép bạn sử dụng với múc đích phi thương mại

Bạn không được quyền sao chép, xuất bạn lại, tải về hoặc lưu trữ bất kỳ nội dụng, thông tin nào trên dungkevin.com, trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện việc này

4. Quyền sở hữu thương hiệu

Bạn không được quyền sử dụng thương hiệu dungkevin.com mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ phía chúng tôi

5 . Hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm sao chép nội dung của dungkevin.com dưới mọi hình thức, mà chưa được sự đồng ý và cấp phép của chúng tôi

Chúng tôi được DMCA bảo vệ, có quyền Report bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước 

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi tuân thủ các điều khoản sử dụng, và không sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng phản hồi với chúng tôi tại mục liên hệ

Xin cảm ơn!

Sending
User Review
0 (0 votes)